Tekst en vormgeving folder.

Wanneer een kind drie jaar wordt, begint vaak de eerste oriëntatie richting de basisschool.
Veel ouders zijn onbekend met Jenaplanonderwijs. Met een folder stelt Jenaplan-basissschool de Verrekijker zich voor: 'Wereldwijze kinderen zien meer!'.

Opdrachtgever De Verrekijker
Website www.verrekijker-denhelder.nl
Show Labels No